Vill du hyra ut lediga lokaler i din fastighet?

Vill du hyra ut lokaler?

Många fastighetsägare har oftast lediga lokaler som de vill hyra ut.  Men uthyrning av lokaler kan va komplicerat och hitta rätt hyresgäster till sina lokaler kan dessutom vara ett ganska omfattande arbete. Ofta krävs det att man har kontakt med många företag, har bra koll på lokalmarknaden och håller i ett flertal visningar innan man hittar rätt hyresgäst. På Quadrent arbetar vi dagligen med att hyra ut lokaler och kontakta hyresgäster. Det ger oss kunskap om vilka företag som söker lokaler, vad som efterfrågas på lokalmarknaden, hyresnivåer, trender och vilka områden som är eftertraktade.

Oavsett vilken typ av lokal du vill hyra ut så kan vi hjälpa dig hitta hyresgäster. Vi håller i hela processen från annonsering till signat avtal och tar gärna en rådgivande roll så att du som hyresvärd ska känna dig trygg och få ut mesta möjliga av din fastighet när du ska hyra ut lokaler. De tjänster vi erbjuder dig som vill hyra ut lokal brukar vi dela in i två olika delar. Traditionell lokalförmedling och projektuthyrning, där lokalförmedling är enklare matchningar av hyresgäster mot lediga lokaler och projektuthyrning större projekt som kräver mer marknadsföring och planering.

Jag vill hyra ut min lokal

Lokalförmedling är en enklare tjänst vi erbjuder för dig som har lokaler att hyra ut. Du betalar inte mycket, endast en mindre uppstartskostnad, förrän du har ett tecknat hyresavtal. Då tar vi ut ett provisionsarvode som motsvarar en del av hyresvärdet. Vi kommer med möjligheter oavsett om ni har en egen uthyrningsorganisation eller om ni vill att vi tar hand om er lokaluthyrning fullt ut.

Jag står inför en större omställning av min fastighet eller vill bygga nya lokaler för uthyrning

Projektuthyrning är en mer omfattande tjänst som vi erbjuder dig som vill hyra ut en fastighet eller större lokalytor i samband med en större omställning av fastigheten eller vid en potentiell nybyggnation. Vi skräddarsyr vårt arbete efter dina lokaler och dedikerar tid enbart till projektet. Vårt arvode beror på typ av upplägg i varje projekt. Vi ger strategisk och taktisk rådgivning kring hyresgästurval, eventuell uppdelning av lokaler och projektets tågordning. Vi gör också en objektsanalys för att förstå ekonomisk potential. 

Hur går det till om jag väljer att hyra ut lokaler via Quadrent?

Tryck på knappen nedan för en utförlig guide om hur vi går till väga för att hyra ut din lokal.

Guide