Vill du hyra ut din lokal?

Att hyra ut lokaler och hitta rätt hyresgäster till sina lokaler kan vara ett ganska omfattande arbete. Ofta krävs det att man har kontakt med många företag, har bra koll på lokalmarknaden och håller i ett flertal visningar innan man hittar rätt hyresgäst.

På Quadrent arbetar vi dagligen med att hyra ut lokaler och kontakta hyresgäster. Det ger oss kunskap om vilka företag som söker lokaler, vad som efterfrågas på lokalmarknaden, hyresnivåer, företagstrender och vilka områden som är eftertraktade.

Oavsett vilken typ av lokal du vill hyra ut så kan vi hjälpa dig hitta hyresgäster. Vi håller i hela processen från annonsering till signat avtal och tar gärna en rådgivande roll så att du som hyresvärd ska känna dig trygg och få ut mesta möjliga av din fastighet när du ska hyra ut lokaler. De tjänster vi erbjuder dig som vill hyra ut lokal brukar vi dela in i två olika delar. Traditionell lokalförmedling och projektuthyrning, där lokalförmedling är enklare matchningar av hyresgäster mot lediga lokaler och projektuthyrning större projekt som kräver mer marknadsföring och planering.

Jag vill hyra ut min lokal

Lokalförmedling är en enklare tjänst vi erbjuder för dig som har lokaler att hyra ut. Du betalar inte mycket, endast en mindre uppstartskostnad, förrän du har ett tecknat hyresavtal. Då tar vi ut ett provisionsarvode som motsvarar en del av hyresvärdet. Vi kommer med möjligheter oavsett om ni har en egen uthyrningsorganisation eller om ni vill att vi tar hand om er lokaluthyrning fullt ut.

 

 Jag står inför en större omställning av min fastighet eller vill bygga nya lokaler för uthyrning

Projektuthyrning är en mer omfattande tjänst som vi erbjuder dig som vill hyra ut en fastighet eller större lokalytor i samband med en större omställning av fastigheten eller vid en potentiell nybyggnation. Vi skräddarsyr vårt arbete efter dina lokaler och dedicerar tid enbart till projektet. Vårt arvode beror på typ av upplägg i varje projekt. Vi ger strategisk och taktisk rådgivning kring hyresgästurval, eventuell uppdelning av lokaler och projektets tågordning. Vi gör också en objektsanalys för att förstå ekonomisk potential.

 

Hur går det till om jag väljer att hyra ut lokal via Quadrent?

Om du väljer att anlita oss bokar vi in ett möte där vi tittar på lokalen och går igenom era förväntningar på lokalen. När vi kommit överens om förutsättningarna tar vi fram ett förmedlingsavtal där det tydligt framgår vad vi kommit överens om och vad du som fastighetsägare kan förvänta dig av oss när vi hjälper er hyra ut lokal.

När förmedlingsuppdraget godkänts och signerats av båda parter är det dags för insamling av material till lokalbeskrivning och annonsering. Vi påbörjar vårt arbete med att matcha er lediga lokal mot vår databas med lokalsökande och beroende på vilken tjänst ni valt, så återkopplar vi på olika sätt till er under arbetets gång.

När vi hittat en hyresgäst kan vi vara behjälpliga med att ta fram hyresavtal och ger råd i förhandlingen. Tanken är att du som hyresvärd ska känna dig trygg med att avtalet blir skrivet på rätt sätt och att du får stöd och rådgivning genom hela processen.

När ett avtal är signat avslutas uppdraget, men vårt arbete slutar inte här. Självklart vill vi veta vad ni tyckte om vårt arbete med att hyra ut er lokal och om ni är nöjda med er nya hyresgäst. Vid avslutat uppdrag bokar vi alltid in en avstämning, via telefon eller på kontoret, där vi följer upp om allt flyter på bra med er nya hyresgäst. Vi brukar även göra en avstämning med hyresgästen för att se till att alla parter känner sig nöjda med förmedlingen och den nya lokalen eller hyresgästen.

 

KONTAKTA OSS