NYHETER PÅ LOKALMARKNADEN

Fastighet- och lokalmarknad 2022

Läget på fastighet- och lokalmarknad i Sverige

Som en följd av Covid 19 pandemin har de senaste åren fokuserat på företagens överlevnad och lokalers utformning. Detta har resulterat i att frågor som t.ex. kommer vi i större utsträckning arbeta hemifrån eller kommer personalen att återigen gå tillbaka till kontoren har varit i fokus, men hur ser det ut år 2022? Det har hittills varit ett händelserikt år med höjda energi- och bränslepriser, stigande inflation och ökande räntor men hur ser detta egentligen ut på fastighets- och lokalmarknaden?

Fastighetsmarknaden har likt bostadsmarknaden  under flera år påvisat en positiv utveckling med stigande priser. Under början av 2022 kan man se en stark inledning med en transaktionsvolym om ca 57 mdkr i Q1, vilket är en ökning med 32% jämfört med Q1 2021.

Till en början finns det fortfarande en efterfrågan på byggrätter/mark och projektfastigheter. Den stora risken kortsiktigt är de stigande byggnadskostnaderna som orsakats av ökad efterfrågan och inflation. Det är däremot svårt att avgöra vad de långsiktiga riskerna är men man kan till en början se att vissa planerade projekt skjuts upp.

Men besök www.a-p.se för mer ingående information om fastighetsmarkanden.

Fastighets- och lokalmarknaden i Jönköping

Under våren hamnade Jönköping på en femte plats i Svefas Fastighetsindex 2022, detta är i linje med tidigare årsresultat där endast Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå ligger före.

Befolkningsökningen i Jönköping är fortsatt hög där den ligger på 3,1% på treårsbasis jämfört med 2,2% som är Sverigemedel vilket medför en hög efterfrågan på bostadsmarknaden.

I Jönköping är projektaktivitet på bostadsmarknaden på en fortsatt hög nivå. Detta beror på att ett stort antal byggstarter under 2021/2022 där bland annat Södra Munksjön och projektet Park växer fram med stora utvecklare som Tosito, HSB, Skanska och Södra Munksjön utvecklings AB. Projektaktiviteten på kommersiella fastighetsmarknaden är även den hög med flera stora investeringar som planeras, bland annat högskolans utveckling för ny tandläkarutbildning.

Kommersiella projekt i Jönköping

I enlighet med utvecklingen på bostadsmarknaden utvecklas även många kommersiella projekt. I centrala Jönköping utvecklas exempelvis projekt som Södra Munksjön, Werket, Science Park Towers. Södra Munksjön förväntas bidra med ca 435 000kvm kommersiella ytor och 11 500 arbetsplatser. Följaktligen är Castellums projekt Werket ett stort kontorsprojekt där de utvecklar 21 000 kvm yta fördelat på Co-working och traditionella kontor samt serviceverksamheter. Science Park Towers som även det förväntas stå klart i maj 2023 kommer bestå av 13 000 kvm fördelat på kreativa ytor, större konferensytor, café/restaurang, eventytor, takterrass m.m.

Jönköping Universitys fastighetsbolag HÖFAB planerar även att uppföra tre höghus i anslutning till Hälsohögskolan med utbildning- och kontorslokaler samt garage.

På Hedenstorp har kommunen även tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra mer ledig industrimark på Hedenstorp Östra. Den nya detaljplanen består inledningsvis utav ca 830 000 kvm mark där byggnation planeras att börja under hösten 2022 med säljstart tidigast våren/sommaren 2023.

Slutligen, hyrorna i Jönköping varierar stort beroende på verksamhet och läge, nedan kan ni få en uppfattning över A-, B- och C-läge för kontor, butiker och industri.

Kontor

Hyra, kr/kvm

 

Butiker

Hyra, kr/kvm

 

Industri

Hyra, kr/kvm

A-läge

1 500 – 2 500

 

A-läge

1 400 – 3 000

 

A-läge

500 – 1000

B-läge

1 000 – 2 400

 

B-läge

800 – 1 800

 

B-läge

400 – 800

C-läge

900 – 1 500

 

C-läge

500 – 1 100

 

C-läge

400 – 800

 

Avslutningsvis så arbetar vi på Quadrent aktivt med fastighetsägare och hyresgäster i Jönköping och ser en fortsatt hög efterfrågan på lokaler i regionen. Hitta lediga lokaler i Jönköping här.

Fastighet- och lokalmarknad

 

Källor:

Castellum – Werket

Sciencepark – Sience park towers

Södra Munksjön

Svefa

Jönköpings kommun

tisdag 27 september 2022
quadrent admin