NYHETER PÅ LOKALMARKNADEN

Utbyggnadsstrategi

Jönköpings utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Jönköpings utbyggnadsstrategi för att nå 200 000 invånare till år 2050

Under veckan presenterade Jönköpings kommun den nya utbyggnadsstrategi med det preliminära målet att växa till 200 000 invånare år 2050. En ökning av invånare kräver att man har en tydlig strategi för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är alltså viktigt att man planerar för bostäder, transport, industrimark, skola, vård och omsorg. Vilket i sin tur leder till att Jönköping blir en attraktiv stad där där människor vill leva, bo och arbeta.

Utbyggnadsstrategin är uppdelad i flera etapper och i den första etappen, vilket är en fördjupning på kommunens befintliga översiktsplan från 2016, ingår de centrala kommundelarna. Alltså, de större omvandlingsområdena som ligger i fokus är Rosenlund, Kättilstorp, Huskvarna Väster, Klockarpsvägen på Mariebo samt Torsvik/stigamo och Hedenstorp. Arbetet för etapp 2, som omfattar de övriga tätorterna i kommunen, startar senare under 2021.

En ökning av invånare påverkar många delar i kommunen, inte minst de befintliga invånarna, näringsliv och föreningslivet. Därför är det viktigt att redan nu fundera över var man som företag vill etablera sig och var i Jönköping man vill ha sin verksamhet i framtiden. Med detta i åtanke är kanske Hedenstorp eller Stigamo ett perfekt val för just erat företag, eller så passar en mindre butikslokal i något av de andra växande områdena bättre. Hur som helst finns vi här för att pussla ihop rätt lokal med rätt hyresgäst – helt utan krångel.

fredag 16 april 2021
Gustav