orangeriet_logo-webb

”Kontorskoncept med storstadskänsla och hållbarhet i fokus”

OM ORANGERIET

Med den tydliga kopplingen till det historiska och med en stark vision om att Jönköping behöver något nytt föddes idén till Orangeriet. Tanken är att utnyttja den känsla av industri som finns i byggnaden idag och knyta an till historien med växtlighet och hållbarhet i fokus.

Visionen är att utveckla byggnaden till ett modernt företagscenter med service och restaurang i bottenplan. Cykelboxar och omklädning för cykelpendlare, laddstolpar för elbilar, örtagård för restaurangen och ett företag som hyr ut poolbilar är bara några av förslagen för att skapa en hållbar byggnad.

Idag finns ca 11 500 kvm att tillgå i den nuvarande fabriksbyggnaden. I kommande etapper kommer byggnaden byggas till ytterligare vilket medför en total yta om drygt 18 000 kvm.
Tillsammans med fastighetsägaren har Quadrent utvecklat ett koncept med stark fokus på hållbarhet och service för att matcha de krav vi tror att framtidens kontor kommer att efterfråga.

NYTT KONCEPT MED HÅLLBARHETSFOKUS

Här finns en möjlighet att få en central roll med restaurang, café, gym eller kontor i Jönköpings växande stadskärna. Utmed Odengatan är fastigheten belägen som i tre etapper kommer att omvandlas till kontor med service och restaurang i bottenplan.

Totalt kommer projektet omfattas av ca 18 000 kvm yta som kommer att omvandlas till ett unikt kontorskoncept med fokus på hållbarhet. Visionen är att bland annat kunna erbjuda restaurang, bilpool, cykelboxar samt omklädning för cykelpendlare. Fokus kommer ligga på hög standard och hållbarhet och projektet

går under namnet Orangeriet, som är hämtat från tiden då trädgårdsföreningen hade sina växthus på marken där byggnaden idag är belägen.
Fastigheten har mycket goda kommunikationer med frekventa avgångar för stombussar inom 50 meter från fastigheten. Dessutom planeras parkeringsgarage i bottenplan med bilpool samt laddstolpar för elbilar.

OMGIVNINGEN

Omgivningen tillhör den absoluta stadskärnan med shoppinggator, restauranger, kontor, hotell och bostäder. Detta området har inte förändrat sig så mycket under de senaste 10 åren, men nu ska fler bostäder byggas längs med Odengatan. Nybergs vill bygga ovanpå bilhallen och såklart Orangeriets förvandling. Kommunen vill få in liv och rörelse alla dygnets timmar och det har pratats om att på sikt omvandla Odengatan för att på ett bättre sätt knyta ihop Öster med Kålgården. Kommunen har även tankar på att bygga ut Erik Dahlbergsgymnasiet och utveckla området kring ED-gymnasiet med blandstad.

Information om området

KOMMUNIKATIONER

Fastigheten har mycket goda kommunikationer med frekventa avgångar för stombussar (1, 2 och 3) inom 50 meter från fastigheten. Dessutom planeras parkeringsgarage i bottenplan med bilpool, laddstolpar för elbilar och cykelboxar med omklädning för cykelpendlare. För busstider till Östra Torget, Orangeriets närmsta busshållplats, se länstrafikens hemsida.

INTRESSEANMÄLAN

Vill du etablera din verksamhet i Orangeriet eller vill du veta mer om projektet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.KONTAKTA OSS

Astrid Hägg Hansson

Marknadsansvarig och lokalförmedlare Direkt: +46 (0)36 440 04 90 Mobil: +46 (0)701 41 57 12 astrid.hagg.hansson@quadrent.se

Rebecca Grennard

Lokalförmedlare Direkt: +46 (0)36 440 04 90 Mobil: +46 (0)726 44 28 90 rebecca.grennard@quadrent.se