NYHETER

Vy över atollen i Jönköping

Trender på hyresmarknaden

Låga vakansgrader och högre ­hyror – kontorsmarknaden i Jönköping har haft en positiv utveckling de senaste åren. Vår kollega Pontus Nilsson Pahlevani ger sin syn på stadens hyresmarknad i nästa nummer av Lokalguiden och självklart kan du läsa artikeln även på webben.

”Kontorsmarknaden i Jönköping har de senaste åren generellt präglats av en ökad efterfrågan och ett litet tillskott av nya kontorsytor i de centrala delarna av staden. Detta har resulterat i låg vakansgrad och stigande hyresnivåer. Topphyrorna har under det senaste året stigit med fem–tio procent och under den senaste femårsperioden med cirka 25–30 procent. I dag ligger topphyrorna på Öster på cirka 2 300 kronor per kvadratmeter och på Väster på cirka 2 000 kronor per kvadratmeter.”

Läs artikeln i sin helhet på Lokalnytt.

måndag 21 januari 2019
Astrid